0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Jiri Pozarsky
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Berger
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Julius Lazar
Finished
۰۸:۰۰
Jan Briska
۳
۱
Petr Korp
Finished
۰۸:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Adam Barbora
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۰۰
Jan Briska
۳
۲
Petr Korp
Finished
۰۵:۰۰
Jan Berger
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Vlastimil Pecka
۲
۳
Jan Briska
Finished
۰۶:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Jan Berger
Finished
۰۸:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۰:۰۰
Duy Tiep Vu
۰
۳
Jakub Vrabec
Finished
۰۰:۳۰
Zdenek Bilek
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Jan Berger
Finished
۰۴:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Jan Vidourek
۲
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۱
Petr Valek
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۱
۳
Zdenek Bilek
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۰۰:۳۰
Petr Valek
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Grill
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۱:۰۰
Josef Toth
۲
۳
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Adam
۳
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۳۰
Josef Grill
۳
۲
Duy Tiep Vu
Finished
۰۱:۳۰
Josef Toth
۳
۲
Petr Valek
Finished
۰۱:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۰
Josef Koutnik
Finished
۰۲:۰۰
Jakub Vrabec
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Krystof Lotrek
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Jan Briska
Finished
۰۲:۳۰
Petr Korp
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۳:۰۰
Jan Berger
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Jan Briska
۰
۳
Robin Pacha
Finished
۰۳:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Petr Korp
Finished
۰۴:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Vlastimil Pecka
Finished
۰۴:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۳۰
Vlastimil Pecka
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Petr Korp
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Robin Pacha
Finished
۰۸:۳۰
Stanislav Hudec
۲
۳
Fruhauf Michael
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Vojtech Konvicka
Finished
۱۰:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Gabriel Vaclav Senior
Finished
۱۰:۳۰
Alois Kanak
۱
۳
Patrik Matocha
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Nevrtal
۳
۱
Vlastimil Kaisler
Finished
۱۱:۰۰
Kostal Marek
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۱:۰۰
Fruhauf Michael
۰
۰
Tomas Nevrtal
inprogress
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۰
۰
Adam Barbora
inprogress
۱۱:۳۰
Gabriel Vaclav Senior
۰
۰
Kostal Marek
inprogress
۱۱:۳۰
Vojtech Konvicka
۰
۰
Alois Kanak
inprogress
۱۱:۳۰
  World TT-CUP
Volodymyr Plishylo
۲
۳
Molochko Anton
Finished
۱۱:۰۵
Serhii Berezynskyi
۱
۳
Roman Rybachuk
Finished
۰۹:۳۰
Alekseenko Dmitriy
۳
۰
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۲۰
Kovalchuk Nazarii
۳
۰
Vladislav Kalugin
Finished
۱۰:۳۵
Igor Maksymchuk
۳
۱
Valery Petukhov
Finished
۱۰:۲۵
Andrey Kaptanovsky
۰
۳
Roman Rybachuk
Finished
۱۰:۳۰
Igor Kuznetsov
۲
۳
Ilya Yanishevskiy
Finished
۰۹:۵۵
Alekseenko Dmitriy
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۰:۵۰
Ales Langer
۳
۰
Dlouhy Jiri
Finished
۱۰:۵۰
Andrey Kaptanovsky
۱
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۱:۰۰
Oleksandr Brezickyi
۳
۱
Konstantin Makarchuk
Finished
۰۹:۲۵
Kovalov Oleksandr
۰
۳
Denis Nemchenko
Finished
۰۹:۵۰
Igor Sukovaty
۲
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۲۰
Sergiy Balabey
۲
۳
Alexey Lukianov
Finished
۱۰:۲۵
Alexander Redkov
۳
۱
Yury Abroskin
Finished
۱۱:۰۰
Ivanov Ruslan
۱
۱
Andrey Chermensky
inprogress
۱۱:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۰۱:۲۰
Krystof Prida
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Denis Benes
Finished
۰۲:۲۰
Ilya Semenyuk
۰
۳
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۰:۰۰
Andrii Baklykov
۳
۰
Molochko Anton
Finished
۱۰:۰۵
Vootele Vaher
۳
۰
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۱۰:۱۵
Javier Soria
۰
۳
Miguel Molina
Finished
۱۰:۴۰
Anton Kukeste
۳
۰
Vootele Vaher
Finished
۱۰:۴۵
Oleksandr Brezickyi
۳
۲
Ilya Yanishevskiy
Finished
۱۰:۵۵
Urmas Roos
۰
۳
Aleksandr Sokirjanski
Finished
۱۱:۱۵
Hejda Vaclav Sr.
۱
۱
Ales Langer
inprogress
۱۱:۲۰
Alexey Lukianov
۰
۱
Konstantin Makarchuk
inprogress
۱۱:۲۵
Ilya Semenyuk
۰
۰
Roman Rybachuk
inprogress
۱۱:۳۰
Sergey Akhlamov
-
-
Valery Petukhov
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۵
  World TT Trophy
Tamas Lakatos
۲
۲
Laszlo Magyar
inprogress
۱۱:۰۰
Levente Both
۰
۳
Imre Bak
Finished
۱۱:۱۵
Janos Kaiser
۲
۳
Sebestyen Kovacs
Finished
۱۰:۳۰
Balazs Kovari
۳
۰
Daniel Lung
Finished
۱۰:۴۵
  Europe TT Elite Series
Piotr Chodorski
۰
۳
Przemyslaw Walaszek
Finished
۰۰:۳۰
Sebastian Bak
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۰۷:۰۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۷:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Petr David
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۰:۱۵
Szymon Radlo
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Makajew Maciej
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Matlag
۳
۲
Dawid Jendrysik
Finished
۰۱:۱۵
Michal Minda
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Sebastian Bak
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۰۲:۱۵
Damian Korczak
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۲:۳۵
Szymon Radlo
۳
۱
Dawid Jendrysik
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Milosz Przybylik
Finished
۰۳:۰۰
Michal Minda
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۱۵
Sebastian Bak
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۵
Milosz Przybylik
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۰۰
Dawid Jendrysik
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۳۰
Michal Minda
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Damian Korczak
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۰۰
Lukasz Matlag
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Sebastian Bak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۵:۳۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Dawid Jendrysik
Finished
۰۵:۴۵
Milosz Przybylik
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۶:۰۰
Damian Korczak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Damian Korczak
۰
۳
Milosz Przybylik
Finished
۰۸:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۳۰
Sebastian Bak
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۹:۰۰
Przemyslaw Walaszek
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۰۰
Damian Swierczek
۳
۰
Kleszcz Krzesimir
Finished
۱۰:۱۵
Makajew Maciej
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۳۰
Michal Minda
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۱۰:۴۵
David Palkovsky
۱
۲
Josef Braun
inprogress
۱۱:۰۰
Przemyslaw Walaszek
۰
۰
Makajew Maciej
inprogress
۱۱:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Naida
۲
۳
Vladimir Sorokin
Finished
۰۰:۰۰
Alexey Gutnichenko
۳
۰
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Boycuk
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Pisklov
۳
۱
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۰:۴۵
Oleksandr Naida
۳
۲
Rodion Pirveli
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۱:۴۵
Rodion Pirveli
۲
۳
Vladimir Sorokin
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Zaporozhets
۱
۳
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۳:۱۵
Vitaliy Solovey
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۱
۳
Vladimir Boycuk
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Zaporozhets
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Alexey Gutnichenko
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Burdakov
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۸:۳۰
Maxim Butkov
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۰۹:۰۰
Anton Yolkin
۱
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۹:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۰
۳
Anton Ryabukhin
Finished
۱۰:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۰
Igor Akimov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۲
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۰:۳۰
Anton Yolkin
۱
۲
Konstantyn Kirsanov
inprogress
۱۱:۰۰
Maxim Butkov
۰
۳
Aleksey Goloveshkin
Finished
۱۱:۰۰
  Russia Liga Pro
Viktor Rakhmanovskii
-
-
Artem Tsitselsky
Finished
۰۰:۱۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Ilyas Shakirov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Sergei Ogai
Finished
۰۱:۳۰
Vladislav Chakhur
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۲
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۱:۴۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Ilyas Shakirov
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Vlasov
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Sergei Ogai
Finished
۰۳:۰۰
Roman Astreev
۳
۰
Dmitry Bogdanov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Zhurba
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۴۵
Sergei Ogai
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۱
Ilyas Shakirov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Chakhur
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Roman Astreev
Finished
۰۴:۴۵
Vasily Shirshov
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۵:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۳۰
Nikolay Zhurba
۰
۳
Ilyas Shakirov
Finished
۰۵:۴۵
Roman Astreev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Igor Minchenkov
Finished
۰۹:۱۵
Andrey Orlov
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Minchenkov
۰
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۱۰:۴۵
Igor Meteleshko
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۱۰:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۱
Andrey Pravdnov
inprogress
۱۱:۱۵
  Germany Challenger Ochsenhausen
Florian Bluhm
۳
۰
Myshaal Sabhi
Finished
۰۰:۲۰
Kirill Fadeev
۰
۳
Carlos Ishida
Finished
۱۱:۰۰
Huzjak Josip
-
-
Michael Engelhardt
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Hrayr Soghomonyan
۲
۳
Armen Darbinyan
Finished
۰۱:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۲:۳۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۳۰
Hrayr Soghomonyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۴:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Armen Darbinyan
Finished
۰۶:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Andranik Sahakyan
Finished
۰۶:۵۰
Armen Darbinyan
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۷:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۷:۵۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۸:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۲
Armen Darbinyan
Finished
۰۸:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۹:۱۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Ernest Apriyan
Finished
۱۱:۱۰
  Czech Republic TT Star Series
Tomas Beran
۰
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۰:۳۰
Martin Olejnik
۳
۲
David Prusa
Finished
۱۱:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید